Kirurgija obraznih kosti

Maksilofacialna kirurgija se intenzivno ukvarja s kirurgijo obraznih kosti. Po eni strani gre za kirurgijo poškodb obraznega skeleta, kjer skušamo zlome kosti reponirati v pravilni položaj in jih v tem položaju učrstiti s ploščicami in vijaki iz titanija. Obrazni skelet, ki se ob poškodbi zlomi na več kosov, skušamo sestaviti in mu vrniti prvotno obliko.

Po drugi strani pa v okviru ortognatske in kraniofacialne kirurgije obrazni skelet natančno razžagamo in preoblikujemo, ter ga nato fiksiramo v novih položajih, znova s ploščicami in vijaki iz titanija. Načrtovanje teh posegov je dokaj kompleksno, vedno pa skušamo doseči več ciljev - osnovna cilja pa sta, da bo pacient bolje izgledal in bolje grizel. Temu lahko dodamo še boljše dihanje skozi nos, razširitev dihalne poti v hipofarinksu, bolj fiziološko obremenitev čeljustnih sklepov...

Pri ortgnatskih kirurških posegih tesno sodelujemo s kolegi ortodonti, saj je treba pred premiki čeljustnic zobe pripraviti tako, da po premiku čeljustni zobna loka čim bolje sedeta oziroma da je dosežena ostra in stabilna okluzija.

V sklop kirurgije obraznih kosti sodi tudi genioplastika, oziroma preoblikovanje brade. Ta je lahko avgmentacijska, ko skušamo brado poudariti, ali pa redukcijska, ko skušamo brado zmanjšati, redkeje pa simetrizacijska, ko želimo brado postaviti v bolj sredinski položaj. Genioplastiko lahko izvedemo v sklopu kompleksne ortognatske operacije, lahko pa tudi kot samostojen, izključno estetski poseg.

Opisani posegi se izvajajo v splošni anesteziji.

Genioplastika - preoblikovanje brade

Genioplastika sodi v sklop kirurgije obraznih kosti. Izgled in velikost brade sta zelo pomembna dejavnika obrazne estetike in zato genioplastiko uvrščamo med estetske posege. Ta je lahko avgmentacijska, ko skušamo brado poudariti, ali pa redukcijska, ko skušamo brado zmanjšati, redkeje pa simetrizacijska, ko želimo brado postaviti v bolj sredinski položaj. Do kostnine brade lahko pristopimo skozi usta ali pa preko kože pod brado. Poseg naredimo v splošni anesteziji.

<b>Genioplastika za simetrizacijo, prej (levo) in potem (desno)</b>
<b>Genioplastika v sklopu ortognatske operacije, prej (levo) in potem (desno)</b>